Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "diện mạo văn học Việt Nam"


Tìm theo:

DIỆN MẠO VĂN HỌC VIỆT NAM 1945 - 1975 - NHÌN TỪ THI PHÁP THỂ LOẠI -Tiểu luận LÃ NGUYÊN
15-11-2022     

Từ góc độ thi pháp, có thể hình dung diện mạo của văn học 1945-1975 qua hệ thống thể loại của nó. Bởi vì thể loại văn học vừa là hiện tượng lịch sử, vừa là nhân tố loại hình.