Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "cuộc cách mạng siêu thực"


Tìm theo:

NHÌN LẠI CUỘC CÁCH MẠNG SIÊU THỰC
16-11-2022     

Một giai đoạn lịch sử sôi động của nghệ thuật, một thế hệ những nghệ sĩ tài năng vĩ đại… tất cả đã góp phần làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của Nghệ Thuật. Đó là những gì trào lưu Siêu Thực đã đạt được.