Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Vua MInh Mạng"


Tìm theo:

VUA MINH MẠNG MỘT ĐÊM GIÚP 5 BÀ VỢ THỤ THAI THỰC HƯ THẾ NÀO?
31-12-2022     

Trị vì đất nước 21 năm, ngoài những đóng góp chấn hưng quốc gia, vua Minh Mạng còn để lại nhiều giai thoại và trong đó phải kể đến câu chuyện một đêm giúp 5 bà vợ mang thai.

BÀ HUYỆN THANH QUAN CHÊ VUA MINH MẠNG VIẾT CHỮ XẤU VÀ... CÁI KẾT
10-09-2022     

Vì làm vua và cũng thực sự là người giỏi về thơ phú nên Minh Mạng đã không ít lần tự cho mình là trí sĩ bậc nhất ở Việt Nam thời đó. Vậy mà Minh Mạng đã bị bà Huyện Thanh Quan chê là chữ viết xấu.

MẸ VUA MINH MẠNG CÓ THỰC SỰ TÀN TỘC NHƯ TRÊN PHIM ''PHƯỢNG KHẤU''?
30-08-2022     

“Phượng khấu” miêu tả thái hoàng thái hậu Nhân Tuyên như một bà hoàng quyền uy và tàn độc của triều Nguyễn. Nhưng chính sử và văn học có đồng tình?