Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Thơ Nguyễn Đức Hạnh"


Tìm theo:

THƠ NGUYỄN ĐỨC HẠNH
09-01-2023     

Biết bờ rồi sẽ lở thôi Chắt chiu để vá lần hồi cho nhau Biết thuyền đã đắm từ lâu Hồn quê xanh mãi làm đau trăng buồn