Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Thái Bá Lơi"


Tìm theo:

THÁI BÁ LỢI: CHUYÊN ĐI TU VÀ LÍNH CHIẾN -Tiểu luận THANH THẢO
17-01-2023     

Bây giờ chuyện thanh niên hay trung niên đột nhiên mến cảnh chùa muốn thoát tục xuống tóc đi tu là chuyện bình thường. Nhưng đã từng có một nhà văn, trưởng thành từ chiến tranh chống Mỹ, và cũng bước ra văn đàn từ những năm tháng ác liệt ấy, mà chợt… đi tu, mới lạ!