Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Nhớ về ông Sáu Dân"


Tìm theo:

NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ KHOAN: ĐÔI ĐIỀU NHỚ VỀ ÔNG SÁU DÂN
24-11-2022     

Thế hệ chúng tôi có may mắn được chứng kiến nhiều sự kiện mang tính bước ngoặt trong công cuộc giữ nước của dân tộc, được làm việc dưới trướng nhiều nhà lãnh đạo kiệt xuất, trong đó có cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mà chúng ta đang kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông.