Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Ngẫm chuyện ngũ hành"


Tìm theo:

NGÀY XUÂN NGẪM CHUYỆN NGŨ HÀNH - Tiểu luận MAI BÁ ẤN
23-01-2023     

Như vậy, người Trung Hoa chia không gian vũ trụ làm 4 phương (Tứ tượng) và 8 hướng (Bát quái); còn người Việt chia làm 5 phương (Ngũ hành) và 8 hướng (Bát quái). Sở dĩ là 5 phương mà chỉ có 8 hướng là vì phương Trung ương không có hướng.