Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Mạc Thiên Tứ"


Tìm theo:

MẠC THIÊN TỨ - NGƯỜI MỞ CHIÊU ANH CÁC
07-01-2023     

Sử sách nước Việt coi năm 1757 – thời của Mạc Thiên Tứ – là mốc thời gian rất quan trọng: Hoàn tất công cuộc “Nam Tiến” của dân tộc, hoàn thiện việc mở mang lãnh thổ của quốc gia ở phương Nam