Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Ly kỳ chuyện giữ"


Tìm theo:

LY KỲ CHUYỆN GIỮ ĐỘC BẢN LỆNH HOÀNG SA -Tiểu luận TRẦN TUẤN
09-01-2023     

Việc Viện Nghiên cứu Hán Nôm để mất bản gốc 25 cuốn sách cổ quý giá (vừa tìm thấy 1 cuốn), trong đó có những cuốn độc bản liên quan đến chủ quyền quốc gia khiến ai nấy giật mình. Tưởng những tài liệu quan trọng đến vậy được bảo quản, bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt? Chợt nhớ tới một chuyện ở Lý Sơn…