Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Kho báu triều Nguyễn"


Tìm theo:

ĐỒN THỔI VỀ KHO BÁU KHỔNG LỒ CỦA TRIỀU NGUYỄN
03-10-2022     

Các con số về kho báu vẫn không ngừng mê hoặc làm quay cuồng một số người. Có thông tin, kho báu được ước tính lên tới hơn 378 triệu quan Pháp.