Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Hệ giá trị Hồ Chí Minh"


Tìm theo:

HỆ GIÁ TRỊ HỒ CHÍ MINH -Tiểu luận THANH THẢO
23-01-2023     

Tại sao chỉ cần “Biết ăn ngủ, biết học hành” đã là ngoan rồi? Vì ăn ngủ không chỉ là nhu cầu tồn tại, nếu nó được hướng dẫn từ nhỏ, nó sẽ thành bản tính. Mà “bản tính thì khó dời''! Bản tính, nếu là bản tính tốt, nó sẽ định hướng, sẽ dẫn dắt cho con người suốt đời. Và đó sẽ là con người tốt.