Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Bác Sáu Dân"


Tìm theo:

BÁC SÁU DÂN -Bút ký THANH THẢO
06-12-2022     

Một con người đã suốt đời vì dân, vì nước, đúng như bí danh hoạt động cách mạng của mình.

BÁC SÁU DÂN - Bút ký của THANH THẢO
27-11-2022     

Ngày 23/11/2022 là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người luôn được gọi với tên thân mật, thân thiết là bác Sáu Dân. Một con người đã suốt đời vì dân, vì nước, đúng như bí danh hoạt động cách mạng của mình.