Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "500 mộ cổ"


Tìm theo:

500 MỘ CỔ TRÊN NÚI AMAN (PHÚ YÊN) LÀ CỦA NGƯỜI HOA, NGƯỜI CHĂM HAY NGƯỜI VIỆT?
21-11-2022     

Tại triền phía Nam núi A Man (thuộc thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), từ lâu đã tồn tại 500 ngôi mộ cổ chứa đựng nhiều bí ẩn.