Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "trong ngôn ngữ Việt Nam"


Tìm theo:

SỰ ÁM ẢNH CỦA MÔI TRƯỜNG SÔNG NƯỚC VÀ VĂN HÓA NÔNG NGHIỆP TRONG NGÔN NGỮ VIỆT NAM -Tiểu luận MAI BÁ ẤN
14-01-2023     

Chính vì lẽ đó mà đã từ lâu, đời sống nông nghiệp, môi trường sông nước đã ảnh hưởng rất lớn đến tính cách sống của con người Việt Nam. Chính từ cội nguồn văn hóa mà người Việt Nam từ cách sống, cách sinh hoạt cho đến lối nhận thức, tư duy đều chịu sự chi phối nặng nề của cội nguồn văn hóa. Nhận thức đã thế, tư duy đã thế, tất nhiên sẽ được biểu hiện qua ngôn ngữ.

ÁM ẢNH CỦA VĂN HÓA NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG SÔNG NƯỚC TRONG NGÔN NGỮ VIỆT NAM -Tiểu luận MAI BÁ ẤN
05-10-2022     

Trong giao tiếp thông thường, ngôn ngữ có thói quen là cứ hễ nói mà được nhiều người công nhận, hiểu được thì tất nhiên sẽ tồn tại và lưu truyền. Nhưng khi đem ngôn ngữ Việt đối chiếu với ngôn ngữ nước ngoài, mới thấy rằng: cái gốc văn hóa nông nghiệp cùng môi trường sông nước đã thực sự đã tạo nên một “trường ngôn ngữ nông nghiệp, sông nước” rất đặc thù trong giao tiếp của người Việt.