Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "trang thơ Hà Hương Sơn"


Tìm theo:

THƠ HÀ HƯƠNG SƠN - LÒNG CON DÂNG CHÉN TRÀ ĐẦY ĂN NĂN
26-08-2022     

Gió lùa từng mảng rưng rưng/ con ngồi bên mộ núi rừng mắt cay/ Ba ơi, xa cách bao ngày/ lòng con dâng chén trà đầy ăn năn/ Ba nằm dưới mộ nghe chăng/ thăm thẳm nhớ, thăm thẳm mong chuyện trò