Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "qua hiện tượng ngôn từ"


Tìm theo:

TRI THỨC TRUYỀN THỐNG QUA MỘT VÀI HIỆN TƯỢNG NGÔN TỪ -TIểu luận TRỊNH SÂM
04-12-2022     

Tri thức truyền thống là cả một kho tàng kinh nghiệm được tích tụ qua nhiều thế hệ của cộng đồng diễn ngôn. Trong đó, không ít tri thức dù được cảm nhận có tính chất trực giác nhưng lại rất gần gũi với lý thuyết khoa học.