Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "phác thảo"


Tìm theo:

PHÁC THẢO VỀ NGUYỄN TRÍ
02-12-2022     

Có thể nói Nguyễn Trí xuất hiện trên văn đàn khá muộn, khi tiến trình đổi mới văn học Việt Nam hiện đại đã được định hình. Nhưng anh xứng đáng là đại diện cho một khuynh hướng văn học trong khoảng thời gian 2012 – 2022.

HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO QUỐC HUY VIỆT NAM
07-09-2022     

Từ 112 bản vẽ phác thảo, 15 mẫu Quốc huy nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của họa sĩ Bùi Trang Chước được chọn gửi Bộ Tuyên truyền để trình Thủ tướng.