Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "hồn không lưu lạc"


Tìm theo:

NGUYỄN THÁNH NGÃ - NGƯỜI LƯU LẠC NHƯNG HỒN KHÔNG LƯU LẠC
11-01-2023     

Lang thang qua nhiều vùng đất, sự giao thoa, tiếp biến chất giọng, văn hóa là một tất nhiên. Đọc thơ anh tôi có cảm giác như đang nghe tiếng thánh ca lan ra từ các giáo đường, vang ngân trong bãng lãng dốc đèo, dịu dàng và sang trọng. Nhưng dường như, phần sâu thẳm nhất của hồn thơ anh vẫn dành trọn cho quê hương với những thương nhớ vơi đầy, như anh từng khẳng định: “Người lưu lạc nhưng hồn không lưu lạc”.