Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "di chuyển ánh sáng của thơ"


Tìm theo:

NHÀ THƠ MAI VĂN PHẤN - NGƯỜI DI CHUYỂN ÁNH SÁNG CỦA THƠ -Tiểu luận KIỀU BÍCH HẬU
09-01-2023     

Nhà thơ Susan Blanshard đại diện Nhà xuất bản Page Addie Press, Anh Quốc tại châu Á đã từng nhận xét: “Dịch thơ Mai Văn Phấn nhất định cần dịch chuyển được ánh sáng trong thơ, đó là một phần giá trị nhất, và cũng là đặc điểm thơ của ông.”