Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "dược vương"


Tìm theo:

DANH Y NƯỚC VIỆT NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ ''DƯỢC VƯƠNG'', NHẬN 42 SẮC PHONG?
07-11-2022     

Cuối cùng quân nhà Lê cũng thắng trận trở về. Hoàng Đôn Hòa được thăng chức Thị nội Thái y viện thủ phiên, đứng đầu coi việc chữa bệnh trong cung. Ngoài ra ông còn được phong tước Lương Dược Hầu.