Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Trần Vũ Long"


Tìm theo:

CÁI MỚI TẬN NGUỒN
01-12-2022     

Có nhiều giai thoại kể về sức mạnh mà thơ của Phạm Tiến Duật mang lại cho người lính nơi tuyến lửa, đặc biệt là những người lính đang hành quân trên dãy Trường Sơn để vào chi viện cho miền nam, tuyến đường mà ông cũng từng tham gia với tư cách một người lính vận tải.