Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Trần Hà Nam"


Tìm theo:

PHÁC THẢO VỀ NGUYỄN TRÍ
02-12-2022     

Có thể nói Nguyễn Trí xuất hiện trên văn đàn khá muộn, khi tiến trình đổi mới văn học Việt Nam hiện đại đã được định hình. Nhưng anh xứng đáng là đại diện cho một khuynh hướng văn học trong khoảng thời gian 2012 – 2022.