Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Trúc Anh"


Tìm theo:

THƠ CA - CHỐT CHẶN CUỐI CÙNG CỦA CON NGƯỜI TRƯỚC MÁY MÓC -Tiểu luận CARMINE STARNINO
09-11-2022     

Theo nhà thơ Pháp Paul Valéry, đa số con người không mảy may biết thế nào là thơ ca. Đây là lý do nhiều người tin rằng ta có thể thu hẹp khoảng cách giữa nhà thơ và máy móc. Có lẽ những nhà lập trình cho rằng nếu con người có thể nắm được quy tắc hình thành các câu thơ như thể thức, vần điệu, thì tại sao máy móc lại không…