Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Thôn tám mộ"


Tìm theo:

BI KỊCH VỀ TRUYỀN KIẾP TRONG ''THÔN TÁM MỘ''
19-11-2022     

Thôn Tám Mộ với chuỗi án mạng liên hoàn mang tính truyền kiếp đậm màu ma mị, tựa mảnh ghép hoàn chỉnh cho phong cách sáng tác của Yokomizo Seishi, một trong những nhà văn đã đặt nền móng cho mảng văn học trinh thám Nhật Bản.