Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Nguyễn Phước Hải Trunh"


Tìm theo:

NGUỒN GỐC CÂY NÊU NGÀY TẾT
02-01-2023     

Dựng cây nêu là nghi thức xuất hiện phổ biến trong dân gian và đời sống cung đình thời Nguyễn.