Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Lê Văn Lan"


Tìm theo:

LÊ VĂN DUYỆT - HAI LẦN TỔNG TRẤN GIA ĐỊNH - Nhà sử học LÊ VĂN LAN
20-02-2023     

Sáu năm sau thời điểm cuộc Nam Tiến thần thánh của dân tộc đóng cột mốc năm 1757 căn bản hoàn thành sự nghiệp đưa toàn thể đất Nam Bộ nhập bản đồ nước Đại Việt, vào năm 1763, Lê Văn Duyệt ra đời ở vàm Trà Lọt thuộc làng Hòa Khánh, huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tường (nay thuộc đất Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

MẠC CỬU - NGƯỜI DÂNG ĐẤT HÀ TIÊN -Tiểu luận LÊ VĂN LAN
18-02-2023     

Trấn Hà Tiên thời Mạc Cửu dâng đất là một miền rộng lớn và liền lạc, hải cảng mở rộng cho tất cả các nước, rừng hoang được khai phá một cách thông minh…

MẠC THIÊN TỨ - NGƯỜI MỞ CHIÊU ANH CÁC
07-01-2023     

Sử sách nước Việt coi năm 1757 – thời của Mạc Thiên Tứ – là mốc thời gian rất quan trọng: Hoàn tất công cuộc “Nam Tiến” của dân tộc, hoàn thiện việc mở mang lãnh thổ của quốc gia ở phương Nam