Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Lê Trung Đình"


Tìm theo:

NHÀ THỜ CHÍ SĨ LÊ TRUNG ĐÌNH Ở NGHĨA HÀNH -Tiểu luận LÊ HỒNG KHÁNH
12-01-2023     

Ông là nhà yêu nước, kháng Pháp, thủ lĩnh Cuộc khởi nghĩa Cần Vương đầu tiên trong cả nước.