Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Lê Tiên Long"


Tìm theo:

HỔ TƯỚNG ĐẠI VIỆT XUNG TRẬN
21-01-2023     

Chúng ta thường quen với các hình ảnh trong tiểu thuyết dã sử, phim truyền hình Trung Quốc mô tả các trận đánh, hai bên dàn quân, rồi hai viên đại tướng tế ngựa xông ra “đấu với nhau vài trăm hiệp bất phân thắng bại”. Lớp trẻ mê lịch sử thường thắc mắc: Trong lịch sử nước ta, các vị tướng có đánh trận kiểu này không?

NHÀ LÝ DÙNG 5 CON VOI, GIÀNH LẠI ''ĐẤT MỎ VÀNG'' RA SAO?
14-08-2022     

Năm Giáp Tý (1084), thời Vua Lý Nhân Tông, Trạng nguyên Lê Văn Thịnh được cử đến trại Vĩnh Bình (thuộc Cao Bằng ngày nay) để bàn nghị về việc cương giới với Chánh sứ nhà Tống là Thành Trạc. Sau khi đã “phân giải mọi lẽ”, nhà Tống chấp thuận trả lại cho Đại Việt 6 huyện 3 động thuộc châu Quảng Nguyên.

Hổ tướng Đại Việt xung trận
11-03-2022     

Chúng ta thường quen với các hình ảnh trong tiểu thuyết dã sử, phim truyền hình Trung Quốc mô tả các trận đánh, hai bên dàn quân, rồi hai viên đại tướng tế ngựa xông ra “đấu với nhau vài trăm hiệp bất phân thắng bại”. Lớp trẻ mê lịch sử thường thắc mắc: Trong lịch sử nước ta, các vị tướng có đánh trận kiểu này không?

Tìm chân dung các vị vua Việt
01-03-2022     

Thời xưa, dân thường tuyệt đối không được phép nhìn mặt vua. Khi xa giá của nhà vua đi ra ngoài, dân chúng đều phải quỳ rạp bên đường, đầu cúi sát đất, ai dám ngẩng đầu lên nhìn “long nhan” đều bị khép vào trọng tội là khi quân, phạm thượng. Vua là một biểu tượng tối cao, triều đình cũng không vẽ tranh chân dung nhà vua ban bố cho toàn quốc để nhân dân biết “mặt rồng”.

Người Việt đào kênh mở đường như thế nào?
04-10-2021     

Thời xưa, đường bộ ở nước ta còn chưa thông suốt, nhất là chưa có cầu bắc qua các sông lớn, nên di chuyển bằng đường thủy vẫn là thuận tiện nhất. Do đó, hầu hết các triều đại phong kiến nước ta đều có động thái đào, vét sông, kênh để mở mang đường thủy.