Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Lê Phụng Hiểu"


Tìm theo:

HỔ TƯỚNG ĐẠI VIỆT XUNG TRẬN
21-01-2023     

Chúng ta thường quen với các hình ảnh trong tiểu thuyết dã sử, phim truyền hình Trung Quốc mô tả các trận đánh, hai bên dàn quân, rồi hai viên đại tướng tế ngựa xông ra “đấu với nhau vài trăm hiệp bất phân thắng bại”. Lớp trẻ mê lịch sử thường thắc mắc: Trong lịch sử nước ta, các vị tướng có đánh trận kiểu này không?