Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Kiều Bích Hậu"


Tìm theo:

NHÀ THƠ MAI VĂN PHẤN - NGƯỜI DI CHUYỂN ÁNH SÁNG CỦA THƠ -Tiểu luận KIỀU BÍCH HẬU
09-01-2023     

Nhà thơ Susan Blanshard đại diện Nhà xuất bản Page Addie Press, Anh Quốc tại châu Á đã từng nhận xét: “Dịch thơ Mai Văn Phấn nhất định cần dịch chuyển được ánh sáng trong thơ, đó là một phần giá trị nhất, và cũng là đặc điểm thơ của ông.”

DANTE VỚI SỨC MẠNH TÌNH YÊU TRONG SÁNG TẠO
22-08-2022     

Dante Alighieri là một nhà thơ lỗi lạc người Ý, sinh ra thế kỷ 13. Nhiều thế kỷ đã trôi qua, nhưng thơ ông vẫn được người Ý đọc và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Người ta nghiên cứu về thơ Dante mỗi khi cần học hay nghiên cứu về ngôn ngữ Ý, nước Ý.