Trang chủ Tìm kiếm với từ khóa: "Bằng Việt"


Tìm theo:

LỜI CHỮ CỦA MẸ ĐÃ VÀO THƠ CON -Tiểu luận THANH THẢO
13-11-2022     

Thơ anh giàu xúc cảm, giai điệu thơ đẹp, chữ dùng bình dị nhưng rất gợi, là dạng thơ mà hồi đó chúng tôi học đại học Tổng hợp Văn rất thích. Bản thân tôi, bấy giờ mới tập tành làm thơ, chịu ảnh hưởng nhiều của thơ Bằng Việt.

TAGORE - NHỮNG GIÁ TRỊ PHỤC HƯNG VĂN HÓA VÀ XÁC TÍN VỀ TÌNH YÊU
15-06-2022     

Độc giả Việt Nam từng đã được làm quen với các tác phẩm của Rabindranath Tagore từ những năm 60-90 của thế kỉ trước, qua các dịch giả Cao Huy Đỉnh, Đào Xuân Quý, Lưu Đức Trung ở các tỉnh phía Bắc, cùng Đỗ Khánh Hoan, Phạm Hồng Dung, Phạm Bích Thủy và Nhật Chiêu ở các tỉnh phía Nam…